מרכז אחוזת אתרוג

מיקום הפרויקט - אחוזת אתרוג - מרכז שפירא
היקף הפרויקט –
שנת הקמה - 1996-1997
מזמין הפרויקט – בניה משקית בע"מ

שכונת אחוזת אתרוג שתכננו מכילה 300 יחידות דיור בבתים צמודי קרקע.

בכניסה לשכונה מתוכנן מרכז מסחרי קטן ושני בתי כנסת אשר ביחד מספקים את הצד החומרי והרוחני של השכונה הדתית הזאת.

מרכז אחוזת אתרוג

מיקום הפרויקט - אחוזת אתרוג - מרכז שפירא
היקף הפרויקט –
שנת הקמה - 1996-1997
מזמין הפרויקט – בניה משקית בע"מ

שכונת אחוזת אתרוג שתכננו מכילה 300 יחידות דיור בבתים צמודי קרקע.

בכניסה לשכונה מתוכנן מרכז מסחרי קטן ושני בתי כנסת אשר ביחד מספקים את הצד החומרי והרוחני של השכונה הדתית הזאת.