שני בתי כנסת אחוזת אתרוג

מיקום הפרויקט - אחוזת אתרוג
היקף הפרויקט – כ – 1660 מ"ר
שנת הקמה - 1996-1997
מזמין הפרויקט – בנייה משקית בע"מ

לשכונת המגורים אחוזת אתרוג הצמודה לקיבוץ עין צורים מרכז אזרחי משלה.

פרט למרכז מסחרי תכננו לשכונה צמד בתי כנסת.

עיצוב בתי הכנסת תואם לעיצוב הכפרי של כל השכונה.

בניגוד לפתרון המקובל של העלאת נשים לעזרת הנשים בקומה העליונה, מיקמנו את עזרת הנשים משני צידי האולם, עדיין נפרד אך מכובד הרבה יותר.

שני בתי כנסת אחוזת אתרוג

מיקום הפרויקט - אחוזת אתרוג
היקף הפרויקט – כ – 1660 מ"ר
שנת הקמה - 1996-1997
מזמין הפרויקט – בנייה משקית בע"מ

לשכונת המגורים אחוזת אתרוג הצמודה לקיבוץ עין צורים מרכז אזרחי משלה.

פרט למרכז מסחרי תכננו לשכונה צמד בתי כנסת.

עיצוב בתי הכנסת תואם לעיצוב הכפרי של כל השכונה.

בניגוד לפתרון המקובל של העלאת נשים לעזרת הנשים בקומה העליונה, מיקמנו את עזרת הנשים משני צידי האולם, עדיין נפרד אך מכובד הרבה יותר.