בית ספר יסודי אבן חלדון - ערוער

מיקום הפרויקט - ערוער
היקף הפרויקט – כ -2400 מ"ר
שנת הקמה -2004-2008
מזמין הפרויקט – ערוער

ביה"ס היסודי "אבן חלדון" כולל 18 כיתות אם.

הטופוגרפיה התלולה והמיקום הנמוך מהרחוב הראשי שמעליו, הוליכו לפתרון המשלב כיכר כניסה עגולה עם בתי כיתות המתחברים למרכז במדורג.

לכיכר העגולה מטרה כפולה - יצירת כיכר כניסה והתכנסות לביה"ס וכמו ליצור אלמנט חזק אשר יתחבר ויזואלית עם הרחוב הראשי הנמצא גבוה מעליו.

בפנים בית הספר נוצר חלל המשכי המחבר את בתי הכיתות ויוצר חוויה מרתקת של תנועה בין חלקי בית הספר. כל בית כיתות הוא דו קומתי עם גלריה בחלקו העליון ומרחב משותף בקומה התחתונה הנפתחת לחצר הפרטית שלו.

בית ספר יסודי אבן חלדון - ערוער

מיקום הפרויקט - ערוער
היקף הפרויקט – כ -2400 מ"ר
שנת הקמה -2004-2008
מזמין הפרויקט – ערוער

ביה"ס היסודי "אבן חלדון" כולל 18 כיתות אם.

הטופוגרפיה התלולה והמיקום הנמוך מהרחוב הראשי שמעליו, הוליכו לפתרון המשלב כיכר כניסה עגולה עם בתי כיתות המתחברים למרכז במדורג.

לכיכר העגולה מטרה כפולה - יצירת כיכר כניסה והתכנסות לביה"ס וכמו ליצור אלמנט חזק אשר יתחבר ויזואלית עם הרחוב הראשי הנמצא גבוה מעליו.

בפנים בית הספר נוצר חלל המשכי המחבר את בתי הכיתות ויוצר חוויה מרתקת של תנועה בין חלקי בית הספר. כל בית כיתות הוא דו קומתי עם גלריה בחלקו העליון ומרחב משותף בקומה התחתונה הנפתחת לחצר הפרטית שלו.