מגורים - אשקלון (פרץ)

מיקום הפרויקט - אשקלון
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – פרץ בוני הנגב בע"מ

זהו פרויקט מגורים עם כ -268 יחידות דיור בשני אתרים סמוכים באשקלון.

באחד 7 בנינים בני 9 קומות עם 32 יחידות דיור בכל אחד ובשני 4 בניינים עם 16 דירות בכל אחד.

מגורים - אשקלון (פרץ)

מיקום הפרויקט - אשקלון
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – פרץ בוני הנגב בע"מ

זהו פרויקט מגורים עם כ -268 יחידות דיור בשני אתרים סמוכים באשקלון.

באחד 7 בנינים בני 9 קומות עם 32 יחידות דיור בכל אחד ובשני 4 בניינים עם 16 דירות בכל אחד.