תיכון "אביב" - רעננה

מיקום הפרויקט - רעננה
היקף הפרויקט – 10,700 מ"ר
שנת הקמה - 2000, 2015 , 2017- תוספת
מזמין הפרויקט – עיריית רעננה

ביה"ס משלב שני עקרונות פדגוגים חדישים:

עקרון אחד הוא תפישת ביה"ס כמערכת של מקבצי כיתות, "בתים" בעלי זהות עצמית , היוצרים מוקד הזדהות לתלמיד ומקטינים את עוצמתו המאיימת של ההמון. העיקרון השני נוגע ליחס בין כיתות הלימוד ומערך חדרי הספח - מעבדות סדנאות ומוקדים לוגיסטיים. בית הספר מתוכנן כך שיוכל לשנות את תפקודו ממערך של כיתות אם למערך של חדרי מקצוע בהתאם לתפישות הפדגוגיות החדשניות.

המבנה מבוסס על ציר קשתי לאורך שתי קומות של הפונקציות המשותפות - מנהלה, ספריה, מעבדות וסדנאות. מן הציר הזה צומחים ה"בתים", מקבצי הכיתות, 8 כיתות בכל מקבץ המאורגנים סביב חלל אמפיתאטרלי משותף הנפתח לחצר המקבצית.

פרישתו הקשתית של ביה"ס מגדירה חלל עירוני מגונן המסיים ציר הולכי רגל עירוני ויוצר חלל משותף לכניסה לביה"ס ולקהילה. שימוש רב תכליתי של מתקני ביה"ס ואולם ספורט הופך את רחבת הכניסה לביה"ס לכיכר שכונתית פעילה בכל שעות היום והערב.

עיצוב המבנה מביא לידי ביטוי את השילוב המיוחד לרעננה בין אינטימיות כפרית לתנופה טכנולוגית.

תיכון "אביב" - רעננה

מיקום הפרויקט - רעננה
היקף הפרויקט – 10,700 מ"ר
שנת הקמה - 2000, 2015 , 2017- תוספת
מזמין הפרויקט – עיריית רעננה

ביה"ס משלב שני עקרונות פדגוגים חדישים:

עקרון אחד הוא תפישת ביה"ס כמערכת של מקבצי כיתות, "בתים" בעלי זהות עצמית , היוצרים מוקד הזדהות לתלמיד ומקטינים את עוצמתו המאיימת של ההמון. העיקרון השני נוגע ליחס בין כיתות הלימוד ומערך חדרי הספח - מעבדות סדנאות ומוקדים לוגיסטיים. בית הספר מתוכנן כך שיוכל לשנות את תפקודו ממערך של כיתות אם למערך של חדרי מקצוע בהתאם לתפישות הפדגוגיות החדשניות.

המבנה מבוסס על ציר קשתי לאורך שתי קומות של הפונקציות המשותפות - מנהלה, ספריה, מעבדות וסדנאות. מן הציר הזה צומחים ה"בתים", מקבצי הכיתות, 8 כיתות בכל מקבץ המאורגנים סביב חלל אמפיתאטרלי משותף הנפתח לחצר המקבצית.

פרישתו הקשתית של ביה"ס מגדירה חלל עירוני מגונן המסיים ציר הולכי רגל עירוני ויוצר חלל משותף לכניסה לביה"ס ולקהילה. שימוש רב תכליתי של מתקני ביה"ס ואולם ספורט הופך את רחבת הכניסה לביה"ס לכיכר שכונתית פעילה בכל שעות היום והערב.

עיצוב המבנה מביא לידי ביטוי את השילוב המיוחד לרעננה בין אינטימיות כפרית לתנופה טכנולוגית.