מרכז אדמיניסטרטיבי באר שבע

מיקום הפרויקט - באר שבע
היקף הפרויקט –
שנת הקמה - 1954
מזמין הפרויקט – עיריית באר שבע

פובזנר ויסקי זכו בפרויקט בהתחרות אדריכלים בה זכו בפרס הראשון.

הפרויקט מספק מערך סדור של מבני משרדים נמוכים יחסית , סביב כיכר מלבנית גדולה כאשר במרכז מתנשא לגובה של שבע קומות מבנה העירייה עצמו.

בסופו של דבר הפרויקט לא בוצע.

מרכז אדמיניסטרטיבי באר שבע

מיקום הפרויקט - באר שבע
היקף הפרויקט –
שנת הקמה - 1954
מזמין הפרויקט – עיריית באר שבע

פובזנר ויסקי זכו בפרויקט בהתחרות אדריכלים בה זכו בפרס הראשון.

הפרויקט מספק מערך סדור של מבני משרדים נמוכים יחסית , סביב כיכר מלבנית גדולה כאשר במרכז מתנשא לגובה של שבע קומות מבנה העירייה עצמו.

בסופו של דבר הפרויקט לא בוצע.