בית קרמבו -באר שבע

מיקום הפרויקט - באר שבע
היקף הפרויקט – כ -800 מ"ר
שנת הקמה - 2019-
מזמין הפרויקט – עמותת כנפיים של קרמבו ועיריית ב"ש

עמותת "כנפיים של קרמבו" היא תנועת נוער המשלב ילדים מהחינוך הרגיל וילדים מהחינוך המיוחד לפעילות משותפת.

המבנה מכיל אולם לפעילות משותפת בשטח של כ – 250 מ"ר וסביבו 6 חדרי פעילות מתומנים בשטח של כ - 40 מ"ר כ"א.

הכניסה ממוקמים חדרי הצוות והשירותים. עיצוב המבנה שואב את השראתו משם העמותה "כנפיים של קרמבו" ומעוצב בהתאם.

בית קרמבו -באר שבע

מיקום הפרויקט - באר שבע
היקף הפרויקט – כ -800 מ"ר
שנת הקמה - 2019-
מזמין הפרויקט – עמותת כנפיים של קרמבו ועיריית ב"ש

עמותת "כנפיים של קרמבו" היא תנועת נוער המשלב ילדים מהחינוך הרגיל וילדים מהחינוך המיוחד לפעילות משותפת.

המבנה מכיל אולם לפעילות משותפת בשטח של כ – 250 מ"ר וסביבו 6 חדרי פעילות מתומנים בשטח של כ - 40 מ"ר כ"א.

הכניסה ממוקמים חדרי הצוות והשירותים. עיצוב המבנה שואב את השראתו משם העמותה "כנפיים של קרמבו" ומעוצב בהתאם.