מרכז הגבייה באר שבע

מיקום הפרויקט - באר שבע
היקף הפרויקט – כ – 6000 מ"ר
שנת הקמה - 2012-
מזמין הפרויקט – עיריית באר שבע

עיריית באר שבע החליטה לרכז את כל הפונקציות שעוסקות בגבייה במבנה אחד.

תפקיד המבנה ליצור מקום מזמין אשר ייעל את עבודת הגבייה ויקל על הלקוחות.

בקומת הקרקע עמדות גבייה אוטומטיות ואולם גדול אליו כל מחלקה שולחת את נציגיה, לצורך מפגש עם החייבים.

בקומות מעל נמצאות המחלקות עצמן , מה שמקל על הקשר עם מערך הגבייה ומאפשר לשלוח את החייבים למחלקות לצורך בירורים.

מרכז הגבייה באר שבע

מיקום הפרויקט - באר שבע
היקף הפרויקט – כ – 6000 מ"ר
שנת הקמה - 2012-
מזמין הפרויקט – עיריית באר שבע

עיריית באר שבע החליטה לרכז את כל הפונקציות שעוסקות בגבייה במבנה אחד.

תפקיד המבנה ליצור מקום מזמין אשר ייעל את עבודת הגבייה ויקל על הלקוחות.

בקומת הקרקע עמדות גבייה אוטומטיות ואולם גדול אליו כל מחלקה שולחת את נציגיה, לצורך מפגש עם החייבים.

בקומות מעל נמצאות המחלקות עצמן , מה שמקל על הקשר עם מערך הגבייה ומאפשר לשלוח את החייבים למחלקות לצורך בירורים.