תיכון מקיף באר טוביה

מיקום הפרויקט - באר טוביה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית באר טוביה

ביה"ס התיכון באר טוביה כולל 72 כיתות אם.

ביה"ס נבנה בשלוש תקופות:
בתקופה הראשונה הוא נבנה בשנות ה -60.
ב – 2010 נכנסנו לפרויקט ותכננו תוספת של 30 כיתות לפרויקט והפכנו אותו לתיכון 36 כיתות.
לאחרונה הוחלט להגדיל אותו ל -72 כיתות.

תיכון מקיף באר טוביה

מיקום הפרויקט - באר טוביה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית באר טוביה

ביה"ס התיכון באר טוביה כולל 72 כיתות אם.

ביה"ס נבנה בשלוש תקופות:
בתקופה הראשונה הוא נבנה בשנות ה -60.
ב – 2010 נכנסנו לפרויקט ותכננו תוספת של 30 כיתות לפרויקט והפכנו אותו לתיכון 36 כיתות.
לאחרונה הוחלט להגדיל אותו ל -72 כיתות.