בית ספר יסודי לבנות – בית שמש

מיקום הפרויקט - בית שמש
היקף הפרויקט – כ – 4200 מ"ר
שנת הקמה - 2020 -
מזמין הפרויקט – עיריית בית שמש
תכנון בית הספר נעשה בשותפות עם אדריכל גיא אורצקי.

המיוחד בביה"ס היסודי לבנות בבית שמש, היא העובדה שביה"ס צריך לעבוד בהתחלה כשלושה בתי ספר של 8 כיתות כל אחד ולאחר זמן לעבוד על פי הפרוגרמה המקורית של משרד החינוך כבי"ס אחד של 24 כיתות אם.

בהתאם לכך ניצלנו את הטופוגרפיה התלולה ויצרנו בי"ס תלת קומתי אשר ניתן להיכנס לכל אחת מן הקומות ישירות מן החצר. תכונה זאת מאפשרת להפעיל את ביה"ס כשלושה בתי ספר נפרדים, כל אחד והכניסה שלו ובמצב של בי"ס אחד לכל קומה גישה מיידית אל החצר.

מאפיין נוסף של ביה"ס הן המבואות הגדולות בשטח של 264 מ"ר בכל קומה המשמשות להתכנסות, ללמידה ביחידים ובקבוצות ולשהייה בזמן הפנוי.

בית ספר יסודי לבנות – בית שמש

מיקום הפרויקט - בית שמש
היקף הפרויקט – כ – 4200 מ"ר
שנת הקמה - 2020 -
מזמין הפרויקט – עיריית בית שמש
תכנון בית הספר נעשה בשותפות עם אדריכל גיא אורצקי.

המיוחד בביה"ס היסודי לבנות בבית שמש, היא העובדה שביה"ס צריך לעבוד בהתחלה כשלושה בתי ספר של 8 כיתות כל אחד ולאחר זמן לעבוד על פי הפרוגרמה המקורית של משרד החינוך כבי"ס אחד של 24 כיתות אם.

בהתאם לכך ניצלנו את הטופוגרפיה התלולה ויצרנו בי"ס תלת קומתי אשר ניתן להיכנס לכל אחת מן הקומות ישירות מן החצר. תכונה זאת מאפשרת להפעיל את ביה"ס כשלושה בתי ספר נפרדים, כל אחד והכניסה שלו ובמצב של בי"ס אחד לכל קומה גישה מיידית אל החצר.

מאפיין נוסף של ביה"ס הן המבואות הגדולות בשטח של 264 מ"ר בכל קומה המשמשות להתכנסות, ללמידה ביחידים ובקבוצות ולשהייה בזמן הפנוי.