קמפוס מבואות הנגב – בני שמעון

מיקום הפרויקט - בני שמעון
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית בני שמעון

קמפוס מבואות הנגב – בני שמעון

מיקום הפרויקט - בני שמעון
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית בני שמעון