בי"ס לחינוך מיוחד ברושים – תל אביב

מיקום הפרויקט - תל אביב
היקף הפרויקט – כ-2300 מ"ר
שנת הקמה - 1994-1998
מזמין הפרויקט – עיריית תל אביב

בית ספר "ברושים" נבנה עבור תלמידי חינוך מיוחד אשר מתקשים להתרכז ולומדים לכן בכיתות של 8- 10 תלמידים בלבד.

נקודת המוצא בתכנון היא הישיבה בחצי גורן אשר הובילה לכיתות מתומנות.

כיתות הלימוד שהן "הבית" צמודות לחצר, מה שמאפשר לילד לצאת להירגע לנוח בחצר ולחזור לכיתה.

חדרי "הספח" שהן "העבודה" נמצאים באגף הדו קומתי ובגאומטריה אורתוגונלית מתאימה.

כדי לחזק את תחושת הבית בחרנו בחיפוי לבני סיליקט ותקרות אקוסטיות מעץ היוצרות אווירה חמימה ורגועה.

בי"ס לחינוך מיוחד ברושים – תל אביב

מיקום הפרויקט - תל אביב
היקף הפרויקט – כ-2300 מ"ר
שנת הקמה - 1994-1998
מזמין הפרויקט – עיריית תל אביב

בית ספר "ברושים" נבנה עבור תלמידי חינוך מיוחד אשר מתקשים להתרכז ולומדים לכן בכיתות של 8- 10 תלמידים בלבד.

נקודת המוצא בתכנון היא הישיבה בחצי גורן אשר הובילה לכיתות מתומנות.

כיתות הלימוד שהן "הבית" צמודות לחצר, מה שמאפשר לילד לצאת להירגע לנוח בחצר ולחזור לכיתה.

חדרי "הספח" שהן "העבודה" נמצאים באגף הדו קומתי ובגאומטריה אורתוגונלית מתאימה.

כדי לחזק את תחושת הבית בחרנו בחיפוי לבני סיליקט ותקרות אקוסטיות מעץ היוצרות אווירה חמימה ורגועה.