בי"ס יסודי עם חטיבה צעירה – כרמית

מיקום הפרויקט - כרמית
היקף הפרויקט – כ -3300 מ"ר
שנת הקמה - 2018-2022
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית מיתר

בביה"ס היסודי עם חטיבה צעירה בכרמית, 12 כיתות אם בשני בתי כיתות של 6 כיתות כ"א וחטיבה צעירה הכוללת 3 יחידות של גן-א' ושלוש כיתות ב'.

בכניסה לביה"ס מבנה מנהלה וחדר מורים הבנוי לקבל ללא גדר את הבאים. ממנו מתחיל רחוב פנימי המוביל לשני בתי כיתות ולחטיבה הצעירה.

כל בית כיתות הוא אוטונומי עם שירותים, מרחב מוגן, חדרי ספח ומבואה גדולה רב תכליתית הפתוחה אל החצר.

בחטיבה הצעירה שלוש יחידות של גן - א' מסביב למבואה משותפת. לכל יחידה חלל מרכזי לפעילות משותפת ושני חללים נפרדים המשמשים לכל אחת מקבוצות הגיל. לכל אחת משלוש היחידות של גן – א' יש חצר צמודה משלה.

עיצוב בית הספר נועד להדגיש את מבני הכיתות בצורה ובצבע כדי למנוע את האנונימיות של רצף כיתות המקובל.

בי"ס יסודי עם חטיבה צעירה – כרמית

מיקום הפרויקט - כרמית
היקף הפרויקט – כ -3300 מ"ר
שנת הקמה - 2018-2022
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית מיתר

בביה"ס היסודי עם חטיבה צעירה בכרמית, 12 כיתות אם בשני בתי כיתות של 6 כיתות כ"א וחטיבה צעירה הכוללת 3 יחידות של גן-א' ושלוש כיתות ב'.

בכניסה לביה"ס מבנה מנהלה וחדר מורים הבנוי לקבל ללא גדר את הבאים. ממנו מתחיל רחוב פנימי המוביל לשני בתי כיתות ולחטיבה הצעירה.

כל בית כיתות הוא אוטונומי עם שירותים, מרחב מוגן, חדרי ספח ומבואה גדולה רב תכליתית הפתוחה אל החצר.

בחטיבה הצעירה שלוש יחידות של גן - א' מסביב למבואה משותפת. לכל יחידה חלל מרכזי לפעילות משותפת ושני חללים נפרדים המשמשים לכל אחת מקבוצות הגיל. לכל אחת משלוש היחידות של גן – א' יש חצר צמודה משלה.

עיצוב בית הספר נועד להדגיש את מבני הכיתות בצורה ובצבע כדי למנוע את האנונימיות של רצף כיתות המקובל.