בתי מגורים -אפרת

מיקום הפרויקט - אפרת
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט - חברת בנייה משקית בע"מ

הבינוי נועד לבתים דו קומתיים עם שני יחידות עליונות ושתי תחתונות.
השינוי לקוטג'ים טוריים דו קומתיים צמודי קרקע שידרג את הפתרון ללא היכר.
הכניסה דרך חצר צפונית למרכז המבנה חוויתית לכשעצמה ומאפשרת תנועה חסכונית מאד בבית.
שיטה זאת גם מונעת את אובדן הפרטיות הקיים בבתים עם כניסות מהצד לבתים סמוכים.

את הסכימה הזאת יישמנו בקנה מידה גדול יותר בשכונת המגורים אחוזת אתרוג שתכננו עבור אותו יזם.

בתי מגורים -אפרת

מיקום הפרויקט - אפרת
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט - חברת בנייה משקית בע"מ

הבינוי נועד לבתים דו קומתיים עם שני יחידות עליונות ושתי תחתונות.
השינוי לקוטג'ים טוריים דו קומתיים צמודי קרקע שידרג את הפתרון ללא היכר.
הכניסה דרך חצר צפונית למרכז המבנה חוויתית לכשעצמה ומאפשרת תנועה חסכונית מאד בבית.
שיטה זאת גם מונעת את אובדן הפרטיות הקיים בבתים עם כניסות מהצד לבתים סמוכים.

את הסכימה הזאת יישמנו בקנה מידה גדול יותר בשכונת המגורים אחוזת אתרוג שתכננו עבור אותו יזם.