בי"ס יסודי ע"ש אהוד מנור - גן יבנה

מיקום הפרויקט - גן יבנה
היקף הפרויקט – כ -2500 מ"ר
שנת הקמה - 2008-2013
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית גן יבנה

בית הספר "אהוד מנור" הוא בי"ס יסודי הכולל 18 כיתות אם.

ביה"ס מורכב מ – 3 "בתי כיתות", אגף מנהלה ומבנה משאבים הכולל מעבדה וספרייה.

כל המבנה סובבים רחבה מרכזית משותפת הנפתחת אל חצר גדולה ומובילה אל חצרות הכניסה של "בתי הכיתות".

לכל בית כיתות חצר כניסה אינטימית, ממנה נכנסים למבואת כיתות גדולה המחולקת לשתי מבואות משנה, אחת לכל שלוש כיתות אם.

העיצוב של בית הספר יוצר הגדרה של כל כיתת אם בצורה ובצבע כדי ליצור גיוון ולייחד את הכיתות אחת מן השנייה.

בי"ס יסודי ע"ש אהוד מנור - גן יבנה

מיקום הפרויקט - גן יבנה
היקף הפרויקט – כ -2500 מ"ר
שנת הקמה - 2008-2013
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית גן יבנה

בית הספר "אהוד מנור" הוא בי"ס יסודי הכולל 18 כיתות אם.

ביה"ס מורכב מ – 3 "בתי כיתות", אגף מנהלה ומבנה משאבים הכולל מעבדה וספרייה.

כל המבנה סובבים רחבה מרכזית משותפת הנפתחת אל חצר גדולה ומובילה אל חצרות הכניסה של "בתי הכיתות".

לכל בית כיתות חצר כניסה אינטימית, ממנה נכנסים למבואת כיתות גדולה המחולקת לשתי מבואות משנה, אחת לכל שלוש כיתות אם.

העיצוב של בית הספר יוצר הגדרה של כל כיתת אם בצורה ובצבע כדי ליצור גיוון ולייחד את הכיתות אחת מן השנייה.