מגרש ספורט מקורה - אילת

מיקום הפרויקט - אילת
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עיריית אילת

במגרש הספורט המקורה בבי"ס יסודי "היובל" באילת, הקונסטרוקציה מפלדה של הקירוי נמצאת מעל הקירוי עצמו כדי שההצללה תהיה צמודה ככל האפשר למשטח המשחק ולמושבי הצופים ובכך למנוע חדירת שמש הקורית כאשר הקונסטרוקציה נמצאת מתחת לקירוי ומגביהה אותו.

מגרש ספורט מקורה - אילת

מיקום הפרויקט - אילת
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עיריית אילת

במגרש הספורט המקורה בבי"ס יסודי "היובל" באילת, הקונסטרוקציה מפלדה של הקירוי נמצאת מעל הקירוי עצמו כדי שההצללה תהיה צמודה ככל האפשר למשטח המשחק ולמושבי הצופים ובכך למנוע חדירת שמש הקורית כאשר הקונסטרוקציה נמצאת מתחת לקירוי ומגביהה אותו.