אולם ספורט בתיכון "ימין הרצוג" -אילת

מיקום הפרויקט - אילת
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עיריית אילת

אולם הספורט "ימין הרצוג" תוכנן כאולם ספורט המשמש את ביה"ס היסודי הסמוך העונה לאותו שם ואחרי שעות הפעילות גם את הקהילה.

במפלס העליון נמצא האולם עם מלתחות, שירותים, מחסן ומנהלה.

במפלס התחתון מנוצלת הטופוגרפיה ליצירת קומת עמודים המשמשת את חצר ביה"ס ומשאירה אופציה לפונקציה ציבורית נוספת.

המבנה מעוצב כקופסא לבנה ונקייה המוצבת על קירות מאבן ציקלופית מקומית וגג אלומיניום מקושרת מעליו.

אולם ספורט בתיכון "ימין הרצוג" -אילת

מיקום הפרויקט - אילת
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עיריית אילת

אולם הספורט "ימין הרצוג" תוכנן כאולם ספורט המשמש את ביה"ס היסודי הסמוך העונה לאותו שם ואחרי שעות הפעילות גם את הקהילה.

במפלס העליון נמצא האולם עם מלתחות, שירותים, מחסן ומנהלה.

במפלס התחתון מנוצלת הטופוגרפיה ליצירת קומת עמודים המשמשת את חצר ביה"ס ומשאירה אופציה לפונקציה ציבורית נוספת.

המבנה מעוצב כקופסא לבנה ונקייה המוצבת על קירות מאבן ציקלופית מקומית וגג אלומיניום מקושרת מעליו.