בי"ס יסודי דו-לשוני גליל

מיקום הפרויקט - אשבל
היקף הפרויקט – כ-2000 מ"ר
שנת הקמה - בתכנון
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית משגב
בית הספר הדו-לשוני “גליל” שוכן בקיבוץ אשבל שבמועצה האזורית משגב.
בית הספר הוקם בשנת 1998, כבית הספר הדו-לשוני הציבורי הראשון מסוגו בארץ.

“גליל” הוקם כיוזמה משותפת של משגב, סחנין ועמותת יד-ביד, במטרה לקדם את ערך החיים המשותפים בין האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית בגליל, הלכה למעשה.

הפרויקט מכפיל את מניין הכיתות הקיים במבנה חדש תוך התייחסות לרוח המקום ולשפה האדריכלית הנוכחית.

בפרויקט מתוכנן אמפי פנימי להתכנסות התלמידים תחת חלל כפול, מבואות רב תכליתיות עבור כל בית כיתות, חדר מייקרים וחדרי ספח וסגל נוספים.

בי"ס יסודי דו-לשוני גליל

מיקום הפרויקט - אשבל
היקף הפרויקט – כ-2000 מ"ר
שנת הקמה - בתכנון
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית משגב
בית הספר הדו-לשוני “גליל” שוכן בקיבוץ אשבל שבמועצה האזורית משגב.
בית הספר הוקם בשנת 1998, כבית הספר הדו-לשוני הציבורי הראשון מסוגו בארץ.

“גליל” הוקם כיוזמה משותפת של משגב, סחנין ועמותת יד-ביד, במטרה לקדם את ערך החיים המשותפים בין האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית בגליל, הלכה למעשה.

הפרויקט מכפיל את מניין הכיתות הקיים במבנה חדש תוך התייחסות לרוח המקום ולשפה האדריכלית הנוכחית.

בפרויקט מתוכנן אמפי פנימי להתכנסות התלמידים תחת חלל כפול, מבואות רב תכליתיות עבור כל בית כיתות, חדר מייקרים וחדרי ספח וסגל נוספים.