בי"ס יסודי "בן גוריון" – גן יבנה

מיקום הפרויקט - גן יבנה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית גן יבנה

בי"ס יסודי "בן גוריון" בגן יבנה כולל 12 כיתות בשני בתי כיתות של שש כיתות אם כל אחד.

במרכז המבנה מבואת כניסה עגולה המכילה את המנהלה וחדרי הספח המשותפים לכל בית הספר ומוביל אל שני בתי הכיתות.

לכל אחד מבתי הכיתות מבואה רב תכליתית גדולה מאד עם יציאה לחצר הכניסה ולחצר "פרטית" של בית הכיתות.

בי"ס יסודי "בן גוריון" – גן יבנה

מיקום הפרויקט - גן יבנה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית גן יבנה

בי"ס יסודי "בן גוריון" בגן יבנה כולל 12 כיתות בשני בתי כיתות של שש כיתות אם כל אחד.

במרכז המבנה מבואת כניסה עגולה המכילה את המנהלה וחדרי הספח המשותפים לכל בית הספר ומוביל אל שני בתי הכיתות.

לכל אחד מבתי הכיתות מבואה רב תכליתית גדולה מאד עם יציאה לחצר הכניסה ולחצר "פרטית" של בית הכיתות.