רחוב צמודי קרקע גן יבנה

מיקום הפרויקט - גן יבנה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – בנייה משקית בע"מ

רחוב של בתים צמודי קרקע.
15 יחידות דיור סה"כ.

רחוב צמודי קרקע גן יבנה

מיקום הפרויקט - גן יבנה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – בנייה משקית בע"מ

רחוב של בתים צמודי קרקע.
15 יחידות דיור סה"כ.