בי"ס "אילן רמון" גן יבנה

מיקום הפרויקט - גן יבנה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית גן יבנה

בי"ס יסודי "אילן רמון" בגן יבנה מכיל 18 כיתות אם בשלושה בתי כיתות של 6 כיתות בכל אחד.

לכל בית כיתות מבואה רב תכליתית גדולה ושתי חצרות "פרטיות" שלו – חצר כניסה וחצר מן הצד השני.

שלושת בתי הכיתות מחוברים במעבר היקפי עליו ממוקמים השירותים של הבתים וחדרי הספח.

במרכז ביה"ס חצר כניסה המובילה למבואה גדולה הכוללת גישה למנהלה ולמורים ולספריה, למדעים, לטכנולוגיה ולחצרות שלושת בתי הכיתות.

העיצוב בסגנון כפרי המאפיין את השכונה הזאת בגן יבנה.

בי"ס "אילן רמון" גן יבנה

מיקום הפרויקט - גן יבנה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית גן יבנה

בי"ס יסודי "אילן רמון" בגן יבנה מכיל 18 כיתות אם בשלושה בתי כיתות של 6 כיתות בכל אחד.

לכל בית כיתות מבואה רב תכליתית גדולה ושתי חצרות "פרטיות" שלו – חצר כניסה וחצר מן הצד השני.

שלושת בתי הכיתות מחוברים במעבר היקפי עליו ממוקמים השירותים של הבתים וחדרי הספח.

במרכז ביה"ס חצר כניסה המובילה למבואה גדולה הכוללת גישה למנהלה ולמורים ולספריה, למדעים, לטכנולוגיה ולחצרות שלושת בתי הכיתות.

העיצוב בסגנון כפרי המאפיין את השכונה הזאת בגן יבנה.