בי"ס תיכון מקיף גני תקווה

מיקום הפרויקט - גני תקווה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית גני תקווה

התיכון המקיף בגני תקווה כולל 36 כיתות אם בשלושה בתי כיתות של 12 כיתות כל אחד.

ביה"ס שם דגש על טכנולוגיה ובנייה ירוקה.

בי"ס תיכון מקיף גני תקווה

מיקום הפרויקט - גני תקווה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית גני תקווה

התיכון המקיף בגני תקווה כולל 36 כיתות אם בשלושה בתי כיתות של 12 כיתות כל אחד.

ביה"ס שם דגש על טכנולוגיה ובנייה ירוקה.