מתנ"ס בגבעתיים

מיקום הפרויקט - גבעתיים
היקף הפרויקט –
שנת הקמה - 1971-1972
מזמין הפרויקט – עיריית גבעתיים

מתנ"ס בגבעתיים

מיקום הפרויקט - גבעתיים
היקף הפרויקט –
שנת הקמה - 1971-1972
מזמין הפרויקט – עיריית גבעתיים