יד זכרון לחללי גבעתי

מיקום הפרויקט -
היקף הפרויקט –
שנת הקמה - 1970 - לא בוצע
מזמין הפרויקט –

יד זכרון לחללי גבעתי

מיקום הפרויקט -
היקף הפרויקט –
שנת הקמה - 1970 - לא בוצע
מזמין הפרויקט –