בי"ס יסודי "האלה" - כפר מנחם

מיקום הפרויקט - כפר מנחם
היקף הפרויקט – כ- 2760 מ"ר
שנת הקמה - 2016-2012
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית יואב

ביה"ס היסודי "האלה" כולל 18 כיתות אם, בנוי משלושה בתי כיתות של 6 כיתות כל אחת ומבנה מנהלה.

בכניסה לביה"ס רחבת הכניסה הנוצרת ממבנה המנהלה ומבנה אולם קיים ונהנית מעבודת אמנות גדולה על קיר המבנה הקיים.

רחבת הכניסה מובילה אל מרכז ביה"ס המכיל אמפיתאטרון אשר מלווה את הטופוגרפיה. בתי הכיתות סובבים את האמפי ויורדים בהדרגה ממפלס רחבת הכניסה ועד למפלס בית הכיתות התחתון.

כל בית כיתות הוא אוטונומי עם חצר כניסה משלו המובילה למבואה גדולה, הנפתחת גם מצידה השני לחצר.

עיצוב ביה"ס נועד לתת ביטוי לכל כיתת אם כדי למנוע את האנונימיות המאפיינת את בתי הספר הבנויים כשורת כיתות אחידה.

בי"ס יסודי "האלה" - כפר מנחם

מיקום הפרויקט - כפר מנחם
היקף הפרויקט – כ- 2760 מ"ר
שנת הקמה - 2016-2012
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית יואב

ביה"ס היסודי "האלה" כולל 18 כיתות אם, בנוי משלושה בתי כיתות של 6 כיתות כל אחת ומבנה מנהלה.

בכניסה לביה"ס רחבת הכניסה הנוצרת ממבנה המנהלה ומבנה אולם קיים ונהנית מעבודת אמנות גדולה על קיר המבנה הקיים.

רחבת הכניסה מובילה אל מרכז ביה"ס המכיל אמפיתאטרון אשר מלווה את הטופוגרפיה. בתי הכיתות סובבים את האמפי ויורדים בהדרגה ממפלס רחבת הכניסה ועד למפלס בית הכיתות התחתון.

כל בית כיתות הוא אוטונומי עם חצר כניסה משלו המובילה למבואה גדולה, הנפתחת גם מצידה השני לחצר.

עיצוב ביה"ס נועד לתת ביטוי לכל כיתת אם כדי למנוע את האנונימיות המאפיינת את בתי הספר הבנויים כשורת כיתות אחידה.