קריית חינוך חב"ד -קרית שמואל - חיפה

מיקום הפרויקט - קרית שמואל, חיפה
היקף הפרויקט – כ – 6000 מ"ר
שנת הקמה - 1998-2004
מזמין הפרויקט – עיריית חיפה

קריית החינוך של חב"ד בחיפה כוללת בי"ס תיכון ויסודי לבנות ובי"ס יסודי לבנים. כמו כן מכילה הקריה גנים ילדים, מעונות יום ומועדון נוער ובית כנסת.

לקהילת חב"ד יש קשר רוחני עמוק אל הרבי מלובביץ' וביתו בניו-יורק. הסגנון האדריכלי של ביה"ס הוא וריאציה מודרנית על בית הרבי 777 בניו יורק.

קריית חינוך חב"ד -קרית שמואל - חיפה

מיקום הפרויקט - קרית שמואל, חיפה
היקף הפרויקט – כ – 6000 מ"ר
שנת הקמה - 1998-2004
מזמין הפרויקט – עיריית חיפה

קריית החינוך של חב"ד בחיפה כוללת בי"ס תיכון ויסודי לבנות ובי"ס יסודי לבנים. כמו כן מכילה הקריה גנים ילדים, מעונות יום ומועדון נוער ובית כנסת.

לקהילת חב"ד יש קשר רוחני עמוק אל הרבי מלובביץ' וביתו בניו-יורק. הסגנון האדריכלי של ביה"ס הוא וריאציה מודרנית על בית הרבי 777 בניו יורק.