מועדון נוער חב"ד - חיפה

מיקום הפרויקט - חיפה
היקף הפרויקט – כ – 240 מ"ר
שנת הקמה - 1997 - 1998
מזמין הפרויקט – עיריית חיפה

מועדון הנוער של חב"ד בחיפה הוא חלק מקרית החינוך של חב"ד כולה.

המבנה מעוצב ברוח בית הרבי מלובביץ בניו יורק, מתורגם לשפה מודרנית יותר.

מועדון נוער חב"ד - חיפה

מיקום הפרויקט - חיפה
היקף הפרויקט – כ – 240 מ"ר
שנת הקמה - 1997 - 1998
מזמין הפרויקט – עיריית חיפה

מועדון הנוער של חב"ד בחיפה הוא חלק מקרית החינוך של חב"ד כולה.

המבנה מעוצב ברוח בית הרבי מלובביץ בניו יורק, מתורגם לשפה מודרנית יותר.