מרכז יזרעאליה - חיפה

מיקום הפרויקט - חיפה
היקף הפרויקט –
שנת הקמה - 1965-1990
מזמין הפרויקט – עיריית חיפה

אדריכלים שמעון פובזנר ומשה אמריו זכו בפרס הראשון בתכנון מרכז יזרעאליה חיפה.

בעירייה (באמצעות משרד השיכון) יזמה הקמה של מרכז שכונתי שיכלול מסחר, שירותים, מתקני פנאי ומגורים ביזרעאליה. במקביל למהלכים דומים בקריית אליעזר ובמרכז הכרמל. לפרויקט הוקצה שטח תלול יחסית בן 25 דונם בין הרחובות סילבר וחניתה, שהפרשי הגובה ביניהם מגיעים לכ – 25 מטרים. בתחרות תכנון שנערכה ב -1965 זכתה הצעתם המשותפת של פובזנר ומשה אמריו בפרס ביצוע.

ההצעה התבססה על ציר תנועה להולכי רגל המחבר בין הרחובות סילבר וחניתה, עם כיכרות בשני קצוותיו ובהן שילוב של מסחר עם מתקני פנאי וספורט. כך ביקשו האדריכלים לחזק את הקשר לא רק בין שני הרחובות, אלא גם בין שכונה יזרעאליה לשכנתה נווה שאנן, שהמתחם המתוכנן מפריד ביניהן. התוכנית הוכנה לביצוע בשני שלבים: השלב הראשון כלל כיכר אזרחית המוקפת משני עבריה במבני מסחר מוארכים עם גגות מקושתים -כמו המבנים המופיעים בהצעתו של פובזנר לבית עיריית באר שבע ודומיהם שאף מומשו בשדה התעופה במחניים. מול מבני המסחר תוכנן מגדל מגורים הניצב על חניון תת קרקעי ואולם קולנוע בן 900 מושבים, שמעליהם כיכר שטוחה המנצלת את הפרשי הגובה הטופוגרפיים.

בשלב השני הושלם ציר הולכי הרגל בין הכיכר מהשלב הראשון לבין מוקד של פנאי ומרפאות המוקף בנייני דירות מדורגים, כאשר את הציר מעטרים משני צדדיו בנייני משרדים ומסחר.

מרכז יזרעאליה - חיפה

מיקום הפרויקט - חיפה
היקף הפרויקט –
שנת הקמה - 1965-1990
מזמין הפרויקט – עיריית חיפה

אדריכלים שמעון פובזנר ומשה אמריו זכו בפרס הראשון בתכנון מרכז יזרעאליה חיפה.

בעירייה (באמצעות משרד השיכון) יזמה הקמה של מרכז שכונתי שיכלול מסחר, שירותים, מתקני פנאי ומגורים ביזרעאליה. במקביל למהלכים דומים בקריית אליעזר ובמרכז הכרמל. לפרויקט הוקצה שטח תלול יחסית בן 25 דונם בין הרחובות סילבר וחניתה, שהפרשי הגובה ביניהם מגיעים לכ – 25 מטרים. בתחרות תכנון שנערכה ב -1965 זכתה הצעתם המשותפת של פובזנר ומשה אמריו בפרס ביצוע.

ההצעה התבססה על ציר תנועה להולכי רגל המחבר בין הרחובות סילבר וחניתה, עם כיכרות בשני קצוותיו ובהן שילוב של מסחר עם מתקני פנאי וספורט. כך ביקשו האדריכלים לחזק את הקשר לא רק בין שני הרחובות, אלא גם בין שכונה יזרעאליה לשכנתה נווה שאנן, שהמתחם המתוכנן מפריד ביניהן. התוכנית הוכנה לביצוע בשני שלבים: השלב הראשון כלל כיכר אזרחית המוקפת משני עבריה במבני מסחר מוארכים עם גגות מקושתים -כמו המבנים המופיעים בהצעתו של פובזנר לבית עיריית באר שבע ודומיהם שאף מומשו בשדה התעופה במחניים. מול מבני המסחר תוכנן מגדל מגורים הניצב על חניון תת קרקעי ואולם קולנוע בן 900 מושבים, שמעליהם כיכר שטוחה המנצלת את הפרשי הגובה הטופוגרפיים.

בשלב השני הושלם ציר הולכי הרגל בין הכיכר מהשלב הראשון לבין מוקד של פנאי ומרפאות המוקף בנייני דירות מדורגים, כאשר את הציר מעטרים משני צדדיו בנייני משרדים ומסחר.