בית ספר יסודי "השיטה" - גן יבנה

מיקום הפרויקט - גן יבנה
היקף הפרויקט – כ – 2600 מ"ר
שנת הקמה - 2014
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית גן יבנה

בי"ס "השיטה" בגן יבנה הוא בי"ס יסודי עם 18 כיתות אם.

בית הספר מקיף חצר פנימית גדולה המוצלת בקירוי קל ודרכה ניתן להגיע ללא פרוזדורים לכל אחד מ"בתי הכיתות".

שטח הפרוזדורים שנחסך מאפשר ליצור מבואות נרחבות לבית הכיתות המשמשות להתכנסות, לימוד יחידני ובקבוצות ושהייה בהפסקות.

בכניסה לביה"ס נמצאת המנהלה עם מבואת כניסה המובילה לחדר המורים והספרייה. בית הספר מחופה באריחי חרס המקנים צבעוניות נעימה ותחושה חזקה של חומריות.

בית ספר יסודי "השיטה" - גן יבנה

מיקום הפרויקט - גן יבנה
היקף הפרויקט – כ – 2600 מ"ר
שנת הקמה - 2014
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית גן יבנה

בי"ס "השיטה" בגן יבנה הוא בי"ס יסודי עם 18 כיתות אם.

בית הספר מקיף חצר פנימית גדולה המוצלת בקירוי קל ודרכה ניתן להגיע ללא פרוזדורים לכל אחד מ"בתי הכיתות".

שטח הפרוזדורים שנחסך מאפשר ליצור מבואות נרחבות לבית הכיתות המשמשות להתכנסות, לימוד יחידני ובקבוצות ושהייה בהפסקות.

בכניסה לביה"ס נמצאת המנהלה עם מבואת כניסה המובילה לחדר המורים והספרייה. בית הספר מחופה באריחי חרס המקנים צבעוניות נעימה ותחושה חזקה של חומריות.