בי"ס יסודי וחטיבה צעירה "היובל" – אילת

מיקום הפרויקט - אילת
היקף הפרויקט – כ-2700 מ"ר
שנת הקמה - 1996-1997
מזמין הפרויקט – עיריית אילת

בי"ס היובל הוא בי"ס יסודי עם חטיבה צעירה וכולל 15 כיתות בי"ס ב' – ו' ו – 6 כיתות גן – א' בחטיבה הצעירה.

ביה"ס בנוי מקבצים של 6 כיתות סביב מבואה רב תכליתית משותפת אשר מאפשרת התכנסות ללמידה לא פורמלית ומרחב ממוזג בהפסקות, באקלים הקשה של אילת.

בי"ס יסודי וחטיבה צעירה "היובל" – אילת

מיקום הפרויקט - אילת
היקף הפרויקט – כ-2700 מ"ר
שנת הקמה - 1996-1997
מזמין הפרויקט – עיריית אילת

בי"ס היובל הוא בי"ס יסודי עם חטיבה צעירה וכולל 15 כיתות בי"ס ב' – ו' ו – 6 כיתות גן – א' בחטיבה הצעירה.

ביה"ס בנוי מקבצים של 6 כיתות סביב מבואה רב תכליתית משותפת אשר מאפשרת התכנסות ללמידה לא פורמלית ומרחב ממוזג בהפסקות, באקלים הקשה של אילת.