מרכז יום רב גילאי - חולון

מיקום הפרויקט - חולון
היקף הפרויקט –-כ - 2065 מ"ר
שנת הקמה - 2013-2017
מזמין הפרויקט – עיריית חולון

הבניין ממוקם במגרש צר בין שני רחובות בעיר חולון, העליון רחוב המעפילים והתחתון אלחריזי.

מרכז היום משמש בשתי קומותיו התחתונות לקשישים ובקומתו העליונה לטיפול בילדים.

תכנון ועיצוב המבנה התמודדו עם שני נושאים
האחד – יצירת חצר צמודה לכל אחד ממפלסי המבנה. פתרון זה נמצא בדירוג החזית הדרומית ויצירת שתי מרפסות ענק בקומות א' ו -ב '. המרפסת בקומה א' נועדה לקשישים המבולבלים כך שיוכלו לצאת לטרסה מבלי שתהיה סכנה שילכו לאיבוד. המרפסת העליונה היא בקומת הילדים ומאפשרת להם לצאת ולשחק בצורה מבוקרת.

נושא שני שדרש התייחסות הוא, החזית הצרה והארוכה מדי. כדי להתמודד עם זה יצרנו חדירה של 3 בארות אור אשר מאירות את ציר התנועה והופכות אותו לנעים וידידותי.

עיצוב המבנה כקובייה "אכולה" על ידי הטרסות ובארות האור מתאים את לסביבה העירונית הצפופה אך שומר על חזית מבנה ציבור מרשימה.

מרכז יום רב גילאי - חולון

מיקום הפרויקט - חולון
היקף הפרויקט –-כ - 2065 מ"ר
שנת הקמה - 2013-2017
מזמין הפרויקט – עיריית חולון

הבניין ממוקם במגרש צר בין שני רחובות בעיר חולון, העליון רחוב המעפילים והתחתון אלחריזי.

מרכז היום משמש בשתי קומותיו התחתונות לקשישים ובקומתו העליונה לטיפול בילדים.

תכנון ועיצוב המבנה התמודדו עם שני נושאים
האחד – יצירת חצר צמודה לכל אחד ממפלסי המבנה. פתרון זה נמצא בדירוג החזית הדרומית ויצירת שתי מרפסות ענק בקומות א' ו -ב '. המרפסת בקומה א' נועדה לקשישים המבולבלים כך שיוכלו לצאת לטרסה מבלי שתהיה סכנה שילכו לאיבוד. המרפסת העליונה היא בקומת הילדים ומאפשרת להם לצאת ולשחק בצורה מבוקרת.

נושא שני שדרש התייחסות הוא, החזית הצרה והארוכה מדי. כדי להתמודד עם זה יצרנו חדירה של 3 בארות אור אשר מאירות את ציר התנועה והופכות אותו לנעים וידידותי.

עיצוב המבנה כקובייה "אכולה" על ידי הטרסות ובארות האור מתאים את לסביבה העירונית הצפופה אך שומר על חזית מבנה ציבור מרשימה.