שכונת מגורים קרית גת

מיקום הפרויקט - קרית גת
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט - חברת פרץ בונה הנגב

התכנון המקורי של השכונה היה בינוי של בתי שיכון סטנדרטיים.

הבינוי שלנו הפך את הדירות , מדירות שיכון רגילות לדירות באיכות אחרת לגמרי.
הדירות התחתונות הפכו לדירות דופלקס צמודות קרקע והעליונות דירות דופלקס עם מרפסות גג.

שכונת מגורים קרית גת

מיקום הפרויקט - קרית גת
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט - חברת פרץ בונה הנגב

התכנון המקורי של השכונה היה בינוי של בתי שיכון סטנדרטיים.

הבינוי שלנו הפך את הדירות , מדירות שיכון רגילות לדירות באיכות אחרת לגמרי.
הדירות התחתונות הפכו לדירות דופלקס צמודות קרקע והעליונות דירות דופלקס עם מרפסות גג.