בי"ס יסודי "אלמוסתקבל" -חורה

מיקום הפרויקט - חורה
היקף הפרויקט – 2550 מ"ר
שנת הקמה - 2014-2020
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית חורה

ביה"ס היסודי "אלמוסתקבל" בחורה כולל 18 כיתות אם ובנוי משלושה בתי כיתות של 6 כיתות כ"א ומבנה מנהלה.

מבנה המנהלה והמורים ניצב בכניסה לביה"ס ומגדיר רחבת כניסה נעימה ללא גדר וש.ג.
מצידה השני של הכניסה נמצאת החצר הגדולה של ביה"ס ממנה נכנסים לבתי הכיתות.

כל בית כיתות הוא אוטונומי ונהנה מחצר כניסה פרטית ומבואה גדולה רב תכליתית המאפשרת יציאה נוספת לחצר פרטית יותר בצידו השני של הבית וחיבור לאגף חדרי הספח.

מאחר והמרחבים המוגנים בבי"ס יסודי מכילים את חדרי הספח העיקריים, ספריה, טכנולוגיה ומדעים וחדרים אלה שייכים לכלל התלמידים, בנויים בתי הכיתות כך שניתן להכנס ישירות לחדרים אלה מבלי להכנס למבואה של הבית ולהפר את פרטיותו.

עיצוב בית הספר מדגיש בצורה ובצבע כל כיתה כדי למנוע את האנונימיות של העיצוב והרגיל של שורת כיתות אחידה.

בי"ס יסודי "אלמוסתקבל" -חורה

מיקום הפרויקט - חורה
היקף הפרויקט – 2550 מ"ר
שנת הקמה - 2014-2020
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית חורה

ביה"ס היסודי "אלמוסתקבל" בחורה כולל 18 כיתות אם ובנוי משלושה בתי כיתות של 6 כיתות כ"א ומבנה מנהלה.

מבנה המנהלה והמורים ניצב בכניסה לביה"ס ומגדיר רחבת כניסה נעימה ללא גדר וש.ג.
מצידה השני של הכניסה נמצאת החצר הגדולה של ביה"ס ממנה נכנסים לבתי הכיתות.

כל בית כיתות הוא אוטונומי ונהנה מחצר כניסה פרטית ומבואה גדולה רב תכליתית המאפשרת יציאה נוספת לחצר פרטית יותר בצידו השני של הבית וחיבור לאגף חדרי הספח.

מאחר והמרחבים המוגנים בבי"ס יסודי מכילים את חדרי הספח העיקריים, ספריה, טכנולוגיה ומדעים וחדרים אלה שייכים לכלל התלמידים, בנויים בתי הכיתות כך שניתן להכנס ישירות לחדרים אלה מבלי להכנס למבואה של הבית ולהפר את פרטיותו.

עיצוב בית הספר מדגיש בצורה ובצבע כל כיתה כדי למנוע את האנונימיות של העיצוב והרגיל של שורת כיתות אחידה.