בי"ס מקיף ע"ש יצחק רבין - חורה

מיקום הפרויקט - חורה
היקף הפרויקט –
חט"ב 3,300 מ"ר. חט"ע 5,200 מ"ר
שנת הקמה - חט"ב 1993. חט"ע -1997
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית חורה

ביה"ס המקיף בחורה בנוי משני מבנים של חטיבת ביניים עם 18 כיתות אם וחטיבה עליונה עם 24 כיתות אם.

שני המבנים בנויים עם שלושה בתי כיתות ואגף מנהלה ומדעים המקיפים חצר פנימית המוקפת בקולונדה המובילה אל בתי הכיתות.

כל בית כיתות הוא אוטונומי עם שש כיתות אם בחט"ב ושמונה בחט"ע כאשר במרכזו מבואה גדולה הנפתחת אל החצר.

סגנון הבנייה משלב את הקשת המוסלמית המסורתית עם הקו המשופע של יתר האוהל הבדואי.

בי"ס מקיף ע"ש יצחק רבין - חורה

מיקום הפרויקט - חורה
היקף הפרויקט –
חט"ב 3,300 מ"ר. חט"ע 5,200 מ"ר
שנת הקמה - חט"ב 1993. חט"ע -1997
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית חורה

ביה"ס המקיף בחורה בנוי משני מבנים של חטיבת ביניים עם 18 כיתות אם וחטיבה עליונה עם 24 כיתות אם.

שני המבנים בנויים עם שלושה בתי כיתות ואגף מנהלה ומדעים המקיפים חצר פנימית המוקפת בקולונדה המובילה אל בתי הכיתות.

כל בית כיתות הוא אוטונומי עם שש כיתות אם בחט"ב ושמונה בחט"ע כאשר במרכזו מבואה גדולה הנפתחת אל החצר.

סגנון הבנייה משלב את הקשת המוסלמית המסורתית עם הקו המשופע של יתר האוהל הבדואי.