בי"ס יסודי חורפש

מיקום הפרויקט - חורפש
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית חורפש

ביה"ס היסודי בחורפש כולל 12 כיתות, בשני בתי כיתות 6 כיתות אם בכל אחד.

בתי הכיתות נהנים ממבואה רב תכליתית גדולה מאד המאפשרת התכנסות, לימוד יחידני ובילוי זמן פנוי בהפסקות.

במרכז בית הספר מבואה עם מנהלה וחדרי ספח.

בי"ס יסודי חורפש

מיקום הפרויקט - חורפש
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית חורפש

ביה"ס היסודי בחורפש כולל 12 כיתות, בשני בתי כיתות 6 כיתות אם בכל אחד.

בתי הכיתות נהנים ממבואה רב תכליתית גדולה מאד המאפשרת התכנסות, לימוד יחידני ובילוי זמן פנוי בהפסקות.

במרכז בית הספר מבואה עם מנהלה וחדרי ספח.