בי"ס יסודי אג'יאל – ג'לג'וליה

מיקום הפרויקט - ג'לג'וליה
היקף הפרויקט – כ – 1600 מ"ר
שנת הקמה - 2002-2008
מזמין הפרויקט – מועצה ג'לג'וליה

בי"ס אג'יאל בג'לג'וליה הוא בי"ס יסודי עם 12 כיתות אם ושני גני ילדים.

בי"ס אג'יאל נבנה כך שהחלקים הבנויים מקיפים ומגדירים את המעברים והחצרות בצורה שהופכת אותם לחלק אינטגרלי מן המבנה רק ללא גג. בשיטה זאת הטרה (מעברים) הופך לנטו או במילים אחרות, הנגטיב הופך לפוזיטיב ושטח המבנה בפועל גדל בהרבה.

בכניסה החצר העגולה המקדמת את פני הבאים , מכילה את גני הילדים ואת אגף המנהלה של ביה"ס. בית הספר מתוכנן לאורך רחוב פנימי המוליך מחצר הכניסה ועד למגרש הספורט בקצהו השני של המגרש.

לאורך הרחוב הפנימי ממוקמים 3 בתי כיתות של 4 כיתות כל אחד עם מבואה רב תכליתית גדולה. לאורך הרחוב הראשי נמצאת הספרייה ובהמשך חצר עגולה המוגדרת על ידי המרחבים המוגנים של בתי הכיתות המשמשים כחדרי טכנולוגיה ובכך יוצרים כיכר טכנולוגיה באמצע ביה"ס.

עיצוב ביה"ס מושפע מאלמנטים של תרבות הבנייה האסלאמית בשימוש בקולונדות וחלונות מקושתים.

בי"ס יסודי אג'יאל – ג'לג'וליה

מיקום הפרויקט - ג'לג'וליה
היקף הפרויקט – כ – 1600 מ"ר
שנת הקמה - 2002-2008
מזמין הפרויקט – מועצה ג'לג'וליה

בי"ס אג'יאל בג'לג'וליה הוא בי"ס יסודי עם 12 כיתות אם ושני גני ילדים.

בי"ס אג'יאל נבנה כך שהחלקים הבנויים מקיפים ומגדירים את המעברים והחצרות בצורה שהופכת אותם לחלק אינטגרלי מן המבנה רק ללא גג. בשיטה זאת הטרה (מעברים) הופך לנטו או במילים אחרות, הנגטיב הופך לפוזיטיב ושטח המבנה בפועל גדל בהרבה.

בכניסה החצר העגולה המקדמת את פני הבאים , מכילה את גני הילדים ואת אגף המנהלה של ביה"ס. בית הספר מתוכנן לאורך רחוב פנימי המוליך מחצר הכניסה ועד למגרש הספורט בקצהו השני של המגרש.

לאורך הרחוב הפנימי ממוקמים 3 בתי כיתות של 4 כיתות כל אחד עם מבואה רב תכליתית גדולה. לאורך הרחוב הראשי נמצאת הספרייה ובהמשך חצר עגולה המוגדרת על ידי המרחבים המוגנים של בתי הכיתות המשמשים כחדרי טכנולוגיה ובכך יוצרים כיכר טכנולוגיה באמצע ביה"ס.

עיצוב ביה"ס מושפע מאלמנטים של תרבות הבנייה האסלאמית בשימוש בקולונדות וחלונות מקושתים.