בי"ס יסודי "בית חנה" - ירושלים

מיקום הפרויקט - ירושלים
היקף הפרויקט – 3900 מ"ר
שנת הקמה - 2008-2011, 2021 -
מזמין הפרויקט – עיריית ירושלים

בי"ס יסודי בית חנה הוא בי"ס דתי לבנות עם 24 כיתות אם מא' עד ח'.

המבנה נבנה כמבנה של 16 כיתות ולאחר שנים הורחב ל -24 כיתות.

בביה"ס 4 קומות כאשר בקומת הקרקע ממוקמים המנהלה, חדרי המורים וחדר מדעים. בקומות א' -ד' 6 מקבצים של 4 כיתות אם. כל מקבץ סביב מבואה רב תכליתית גדולה.

ביה"ס מנצל את הטופוגרפיה התלולה עליו הוא בנוי כך שלכל מקבץ כיתות חצר משלו באותו מפלס.

ביה"ס מתאפיין בניצול הטופוגרפיה התלולה של המגרש ליצירת כניסה מרשימה עם אמפיתאטרון בחזית הכניסה וכאמור הקצאת חצר צמודה לכל מקבץ כיתות במפלס בו הוא נמצא.

בי"ס יסודי "בית חנה" - ירושלים

מיקום הפרויקט - ירושלים
היקף הפרויקט – 3900 מ"ר
שנת הקמה - 2008-2011, 2021 -
מזמין הפרויקט – עיריית ירושלים

בי"ס יסודי בית חנה הוא בי"ס דתי לבנות עם 24 כיתות אם מא' עד ח'.

המבנה נבנה כמבנה של 16 כיתות ולאחר שנים הורחב ל -24 כיתות.

בביה"ס 4 קומות כאשר בקומת הקרקע ממוקמים המנהלה, חדרי המורים וחדר מדעים. בקומות א' -ד' 6 מקבצים של 4 כיתות אם. כל מקבץ סביב מבואה רב תכליתית גדולה.

ביה"ס מנצל את הטופוגרפיה התלולה עליו הוא בנוי כך שלכל מקבץ כיתות חצר משלו באותו מפלס.

ביה"ס מתאפיין בניצול הטופוגרפיה התלולה של המגרש ליצירת כניסה מרשימה עם אמפיתאטרון בחזית הכניסה וכאמור הקצאת חצר צמודה לכל מקבץ כיתות במפלס בו הוא נמצא.