אודיטוריום באקדמיה בהר גילה – ירושלים

מיקום הפרויקט -ירושלים
היקף הפרויקט – כ – 650 מ"ר
שנת הקמה - 2017
מזמין הפרויקט – האגודה למען החייל

הצעה לאודיטוריום באקדמיה הצבאית בנוף ההררי שליד ירושלים.

האודיטוריום אשר מכיל 446 צופים מופנה לירושלים והחזית האחורית של במת ההרצאות שקופה ויוצרת רקע מרשים למרצה.

גגות המבנה קמורים כמו ההרים שמסביב.

אודיטוריום באקדמיה בהר גילה – ירושלים

מיקום הפרויקט -ירושלים
היקף הפרויקט – כ – 650 מ"ר
שנת הקמה - 2017
מזמין הפרויקט – האגודה למען החייל

הצעה לאודיטוריום באקדמיה הצבאית בנוף ההררי שליד ירושלים.

האודיטוריום אשר מכיל 446 צופים מופנה לירושלים והחזית האחורית של במת ההרצאות שקופה ויוצרת רקע מרשים למרצה.

גגות המבנה קמורים כמו ההרים שמסביב.