בית לחייל הבודד - ירושלים

מיקום הפרויקט - ירושלים
היקף הפרויקט – כ -3000 מ"ר
שנת הקמה - 2022
מזמין הפרויקט – עמותת נצח יהודה

בסמוך לבית החייל בירושלים מתוכנן הפרויקט, הכולל 2 מבנים לחייל הבודד ומבנה ציבור של עיריית ירושלים.

עמותת "נצח יהודה" יוזמת הקמת מבנים אשר נועדו לאפשר לינה לחיילים אשר אין להם תמיכה משפחתית בישראל.

כל בית כולל קומנה תחתונה של חדרי ספח למיניהם וקומת עליונות הכוללות 2 דירוניות בקומה כ"א עם 4 חדרי שינה לשני חיילים כ"א.

בכל מבנה 6 קומות של דירוניות כלומר סה"כ 12 דירוניות עם 48 חיילים בכל אחד , סה"כ 96 חיילים בשני המבנים.

בית לחייל הבודד - ירושלים

מיקום הפרויקט - ירושלים
היקף הפרויקט – כ -3000 מ"ר
שנת הקמה - 2022
מזמין הפרויקט – עמותת נצח יהודה

בסמוך לבית החייל בירושלים מתוכנן הפרויקט, הכולל 2 מבנים לחייל הבודד ומבנה ציבור של עיריית ירושלים.

עמותת "נצח יהודה" יוזמת הקמת מבנים אשר נועדו לאפשר לינה לחיילים אשר אין להם תמיכה משפחתית בישראל.

כל בית כולל קומנה תחתונה של חדרי ספח למיניהם וקומת עליונות הכוללות 2 דירוניות בקומה כ"א עם 4 חדרי שינה לשני חיילים כ"א.

בכל מבנה 6 קומות של דירוניות כלומר סה"כ 12 דירוניות עם 48 חיילים בכל אחד , סה"כ 96 חיילים בשני המבנים.