מלונית לחיילים בבית החייל ירושלים

מיקום הפרויקט - ירושלים
היקף הפרויקט – כ -7700 מ"
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – האגודה למען החייל

בצמוד לבית החייל ירושלים ובהמשך לחדרי הלינה בבית הקיים, מתוכנן מבנה של מלונית לחיילים.

אנחנו זכינו בפרויקט בהתחרות סגורה שערכה האגודה למען החייל.

המבנה כולל מבואת כניסה המתחברת אל מבואת הכניסה של בית החייל הישן והמתחבר אל האודיטוריום.

ממבואת הכניסה נכנסים לאטריום המוביל ל -4 קומות המגורים. במבנה 4 קומות א – ד וקומה נוספת מתחת לכניסה בהתאם לטופוגרפיה.

סה"כ במבנה 151 חדרים עם 4 חיילים בחדר כלומר, כ -600 חייל בתפוסה מלאה.

החזית מעוצבת כגל אשר עשוי מחרס המתייחס אל שכונת נחלאות הסמוכה וגגות החרס שלה.

מלונית לחיילים בבית החייל ירושלים

מיקום הפרויקט - ירושלים
היקף הפרויקט – כ -7700 מ"
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – האגודה למען החייל

בצמוד לבית החייל ירושלים ובהמשך לחדרי הלינה בבית הקיים, מתוכנן מבנה של מלונית לחיילים.

אנחנו זכינו בפרויקט בהתחרות סגורה שערכה האגודה למען החייל.

המבנה כולל מבואת כניסה המתחברת אל מבואת הכניסה של בית החייל הישן והמתחבר אל האודיטוריום.

ממבואת הכניסה נכנסים לאטריום המוביל ל -4 קומות המגורים. במבנה 4 קומות א – ד וקומה נוספת מתחת לכניסה בהתאם לטופוגרפיה.

סה"כ במבנה 151 חדרים עם 4 חיילים בחדר כלומר, כ -600 חייל בתפוסה מלאה.

החזית מעוצבת כגל אשר עשוי מחרס המתייחס אל שכונת נחלאות הסמוכה וגגות החרס שלה.