הצעה לבי"ס מקיף בכפר יונה

מיקום הפרויקט - כפר יונה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט –

ביה"ס מקיף ל -36 כיתות.

ביה"ס בנוי מאגף חט"ב ואגף חט"ע כל אחד 18 כיתות אם בבתי כיתות דו קומתיים עם שש כיתות אם כל אחד.

המקבצים הם אוטונומיים עם שלוש כיתות אם ומבואה בקומת קרקע הנפתחת לחצר "פרטית" של בית הכיתות וגלריה עם שלוש כיתות נוספת בקומה העליונה הצופה למבואה מלמעלה.

את בתי הכיתות קושרים שני גושים דו קומתיים מעוגלים הכוללים את חדרי נספח למיניהם והנפגשים במבואת הכניסה הראשית הכולל את המנהלה ואולם רב תכליתי.

הצעה לבי"ס מקיף בכפר יונה

מיקום הפרויקט - כפר יונה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט –

ביה"ס מקיף ל -36 כיתות.

ביה"ס בנוי מאגף חט"ב ואגף חט"ע כל אחד 18 כיתות אם בבתי כיתות דו קומתיים עם שש כיתות אם כל אחד.

המקבצים הם אוטונומיים עם שלוש כיתות אם ומבואה בקומת קרקע הנפתחת לחצר "פרטית" של בית הכיתות וגלריה עם שלוש כיתות נוספת בקומה העליונה הצופה למבואה מלמעלה.

את בתי הכיתות קושרים שני גושים דו קומתיים מעוגלים הכוללים את חדרי נספח למיניהם והנפגשים במבואת הכניסה הראשית הכולל את המנהלה ואולם רב תכליתי.