מגורים גרופית – קריית מלאכי

מיקום הפרויקט - קריית מלאכי
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – חברת גרופית בע"מ

שלושה בתי מגורים צמודים עם דירות קרקע.
12 דירות -ארבעה ושלושה וחצי חדרים בשלוש קומות טיפוסית ושתי דירות גג עם חמישה ושישה חדרים.

מגורים גרופית – קריית מלאכי

מיקום הפרויקט - קריית מלאכי
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – חברת גרופית בע"מ

שלושה בתי מגורים צמודים עם דירות קרקע.
12 דירות -ארבעה ושלושה וחצי חדרים בשלוש קומות טיפוסית ושתי דירות גג עם חמישה ושישה חדרים.