מבנה משרדים מסחרי קריית אונו

מיקום הפרויקט - קריית אונו
היקף הפרויקט
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – בני הראל

מבנה המשרדים והמסחר בקריית אונו כולל 5 קומות משרדים וקומת קרקע מסחרית.

מיקמו של המבנה בפינת הרחוב מנוצלת ליצירת דגש עיצובי עם פונקציה מסחרית/בידורית מעוגלת.

מבנה משרדים מסחרי קריית אונו

מיקום הפרויקט - קריית אונו
היקף הפרויקט
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – בני הראל

מבנה המשרדים והמסחר בקריית אונו כולל 5 קומות משרדים וקומת קרקע מסחרית.

מיקמו של המבנה בפינת הרחוב מנוצלת ליצירת דגש עיצובי עם פונקציה מסחרית/בידורית מעוגלת.