בי"ס "הדר השרון" – לב השרון

מיקום הפרויקט - לב השרון
היקף הפרויקט – כ – 2750 מ"ר
שנת הקמה - 1994 - 1998
מזמין הפרויקט – מועצת לב השרון

בית הספר כולל 15 כיתות אם מכיתות ב'-ו' ו – 6 כיתות גן - א' בחטיבה צעירה.

בבית הספר 4 ביתנים – שני ביתני כיתות, ביתן לחטיבה צעירה וביתן למנהלה. בתי הכיתות מאורגנים בשלישיות של כיתות מתומנות עם כיתת עזר אחת לכל שלישיה.

התכנון מיועד לשיטת למידה לא פרונטלית בכיתות ב -2/3 מהזמן ולמידה פרונטלית בכיתת העזר בשליש מהזמן.

בית הספר נבנה בפרדס קיים ונעשה מאמץ לעקור רק את העצים שהכרחי לעקרם ולהשאיר את מרבית הפרדס כפי שהוא.

בי"ס "הדר השרון" – לב השרון

מיקום הפרויקט - לב השרון
היקף הפרויקט – כ – 2750 מ"ר
שנת הקמה - 1994 - 1998
מזמין הפרויקט – מועצת לב השרון

בית הספר כולל 15 כיתות אם מכיתות ב'-ו' ו – 6 כיתות גן - א' בחטיבה צעירה.

בבית הספר 4 ביתנים – שני ביתני כיתות, ביתן לחטיבה צעירה וביתן למנהלה. בתי הכיתות מאורגנים בשלישיות של כיתות מתומנות עם כיתת עזר אחת לכל שלישיה.

התכנון מיועד לשיטת למידה לא פרונטלית בכיתות ב -2/3 מהזמן ולמידה פרונטלית בכיתת העזר בשליש מהזמן.

בית הספר נבנה בפרדס קיים ונעשה מאמץ לעקור רק את העצים שהכרחי לעקרם ולהשאיר את מרבית הפרדס כפי שהוא.