בי"ס יסודי וחטיבה צעירה "לב הפרדס" – לב השרון

מיקום הפרויקט - לב השרון
היקף הפרויקט – כ – 3000 מ"ר
שנת הקמה - 2006-2007
מזמין הפרויקט – מועצת לב השרון

בבית הספר "לב הפרדס" 15 כיתות אם מכיתה ב' ועד ו' ו-6 כיתות גן עד א'. סה"כ 21 כיתות.

בבית הספר מתאפיין חשיבה מחדש על הגאומטריה של הכיתה. בכיתה רגילה השטח המוקצה למורה גדול מן הנחוץ בשעה שלתלמידים המרחב מצומצם. על ידי הצרת הכיתה בסביבת המורה ניתן להרחיב את החלק של התלמידים ולקבל שטח נוסף לפינות ישיבה, מבלי להגדיל את שטח הכיתה.

כדי לבדוק את הגאומטריה המהפכנית הזו, הכנו בבית הספר דגם אחד לאחד של הכיתה ורק לאחר שהוא נבחן סוכם לבצע. מאז כבר ביצענו 4 בתי ספר עם כיתות טרפזיות כאלה בלב השרון, בתל מונד ובנגבה.

הבינוי של בית הספר יוצר כפר אשר מהדהד את הכפרים הסובבים אותו.

בי"ס יסודי וחטיבה צעירה "לב הפרדס" – לב השרון

מיקום הפרויקט - לב השרון
היקף הפרויקט – כ – 3000 מ"ר
שנת הקמה - 2006-2007
מזמין הפרויקט – מועצת לב השרון

בבית הספר "לב הפרדס" 15 כיתות אם מכיתה ב' ועד ו' ו-6 כיתות גן עד א'. סה"כ 21 כיתות.

בבית הספר מתאפיין חשיבה מחדש על הגאומטריה של הכיתה. בכיתה רגילה השטח המוקצה למורה גדול מן הנחוץ בשעה שלתלמידים המרחב מצומצם. על ידי הצרת הכיתה בסביבת המורה ניתן להרחיב את החלק של התלמידים ולקבל שטח נוסף לפינות ישיבה, מבלי להגדיל את שטח הכיתה.

כדי לבדוק את הגאומטריה המהפכנית הזו, הכנו בבית הספר דגם אחד לאחד של הכיתה ורק לאחר שהוא נבחן סוכם לבצע. מאז כבר ביצענו 4 בתי ספר עם כיתות טרפזיות כאלה בלב השרון, בתל מונד ובנגבה.

הבינוי של בית הספר יוצר כפר אשר מהדהד את הכפרים הסובבים אותו.