בי"ס תיכון מקיף לוד

מיקום הפרויקט - שכונת הרכבת לוד
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט –

הצעה לתיכון מקיף בשכונת הרכבת בלוד.

בבית הספר 30 כיתות אם בשישה בתי כיתות של 5 כיתות כל אחד עם מבואה גדולה וחצר משלו.

ביה"ס הוא מארג של חצרות פנימיות המעשירה דרמטית את חווית השהות בביה"ס.

בי"ס תיכון מקיף לוד

מיקום הפרויקט - שכונת הרכבת לוד
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט –

הצעה לתיכון מקיף בשכונת הרכבת בלוד.

בבית הספר 30 כיתות אם בשישה בתי כיתות של 5 כיתות כל אחד עם מבואה גדולה וחצר משלו.

ביה"ס הוא מארג של חצרות פנימיות המעשירה דרמטית את חווית השהות בביה"ס.