בי"ס יסודי מכחול – מרעית/מכחול

מיקום הפרויקט - מרעית/מכחול
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית אל קסום

ביה"ס היסודי במכחול כולל 16 כיתות אם בארבעה בתי כיתות עם ארבע כיתות אם בכל אחד.

בחזית הכניסה לבית הספר נמצאת המנהלה ושני בתי כיתות צמודים אליה אחד מכל צד.
לכל בית כיתות מבואה גדולה ופטיו "פרטי" משלו.

במרכז בית הספר פטיו גדול המקיף בקולונדה המובילה אל חדרי הספח של בית הספר – מדעים, טכנולוגיה וספריה.

מקצה הפטיו המרוחק מן הכניסה, ניתן לצאת במדרגות חיצוניות אל המפלס העליון של החצר או לעלות ישירות לשני בתי הכיתות בקומה העליונה. בתי כיתות אלה גם הם אוטונומיים עם מבואה גדולה לכל אחד וקשר ישיר לחצר העליונה.

בי"ס יסודי מכחול – מרעית/מכחול

מיקום הפרויקט - מרעית/מכחול
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית אל קסום

ביה"ס היסודי במכחול כולל 16 כיתות אם בארבעה בתי כיתות עם ארבע כיתות אם בכל אחד.

בחזית הכניסה לבית הספר נמצאת המנהלה ושני בתי כיתות צמודים אליה אחד מכל צד.
לכל בית כיתות מבואה גדולה ופטיו "פרטי" משלו.

במרכז בית הספר פטיו גדול המקיף בקולונדה המובילה אל חדרי הספח של בית הספר – מדעים, טכנולוגיה וספריה.

מקצה הפטיו המרוחק מן הכניסה, ניתן לצאת במדרגות חיצוניות אל המפלס העליון של החצר או לעלות ישירות לשני בתי הכיתות בקומה העליונה. בתי כיתות אלה גם הם אוטונומיים עם מבואה גדולה לכל אחד וקשר ישיר לחצר העליונה.