בי"ס תיכון מקיף מכחול - מרעית

מיקום הפרויקט - מרעית/מכחול
היקף הפרויקט – כ -7800 מ"ר
שנת הקמה - 2021
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית אל קסום

בבי"ס המקיף במכחול 36 כיתות אם.
ביה"ס מתוכנן עם 6 בתי כיתות חד גילים, 6 כיתות אם כ"א.
ביה"ס עשוי כמערך ספוגי של בתי כיתות וחצרות פנימיות והוא משלב את היתרונות של הקומפקטיות עם מגוון גדול מאד של חללים מעברים וחצרות.

במרכז ביה"ס מבנה תלת קומתי המכיל את הכניסה הראשית ואת הפונקציות המשותפות לכלל ביה"ס כמו ספריה, אודיטוריום, מנהלה ומורים וחדרי טכנולוגיה.

משני צידי המבנה המרכזי שני חצרות פנימיות גדולות אשר סביבן בקומת הקרקע ממוקמים 3 בתי כיתות מכל צד.

כל בית כיתות הוא אוטונומי ומכיל 6 כיתות סביב חלל רב תכליתי גדול מאד הנפתח אל חצר צמודה. בכניסה לכל בית כיתות מהפטיו, יש פטיו קטן נוסף המגדיל את תחושת הפרטיות של תלמידי ה"בית".

בקומה העליונה של שני האגפים הצדדיים נמצאים חדרי המדעים המחוברים אל הגוש המרכזי.

בי"ס תיכון מקיף מכחול - מרעית

מיקום הפרויקט - מרעית/מכחול
היקף הפרויקט – כ -7800 מ"ר
שנת הקמה - 2021
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית אל קסום

בבי"ס המקיף במכחול 36 כיתות אם.
ביה"ס מתוכנן עם 6 בתי כיתות חד גילים, 6 כיתות אם כ"א.
ביה"ס עשוי כמערך ספוגי של בתי כיתות וחצרות פנימיות והוא משלב את היתרונות של הקומפקטיות עם מגוון גדול מאד של חללים מעברים וחצרות.

במרכז ביה"ס מבנה תלת קומתי המכיל את הכניסה הראשית ואת הפונקציות המשותפות לכלל ביה"ס כמו ספריה, אודיטוריום, מנהלה ומורים וחדרי טכנולוגיה.

משני צידי המבנה המרכזי שני חצרות פנימיות גדולות אשר סביבן בקומת הקרקע ממוקמים 3 בתי כיתות מכל צד.

כל בית כיתות הוא אוטונומי ומכיל 6 כיתות סביב חלל רב תכליתי גדול מאד הנפתח אל חצר צמודה. בכניסה לכל בית כיתות מהפטיו, יש פטיו קטן נוסף המגדיל את תחושת הפרטיות של תלמידי ה"בית".

בקומה העליונה של שני האגפים הצדדיים נמצאים חדרי המדעים המחוברים אל הגוש המרכזי.