בי"ס יסודי עם חטיבה צעירה "רמון"
מצפה רמון


מיקום הפרויקט - מצפה רמון
היקף הפרויקט – כ – 3000 מ"ר
שנת הקמה - 2015
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית מצפה רמון

בי"ס "רמון" כולל שש כיתות גן – א' בחטיבה הצעירה וחמישה בתי כיתות ב' – ו' של שלוש כיתות אם כל אחד.

בית הספר הוא חלק מקרית החינוך הכוללת את תיכון "רבין" שתכננו קודם לכן.

בכניסה לבית הספר חצר גדולה ממנה יש כניסה ישירה למנהלה לחטיבה הצעירה ולבית של כיתות ב'.
החצר מאפשרת התכנסות של תלמידי ביה"ס ונהנית מאמפי קטן לצורך זה.
לכיתות ג' – ו' חצר גדולה המובילה ל – 4 בתי כיתות – שלוש כיתות בכל אחד, עם מבואה רב תכליתית גדולה.

עיצוב בית הספר תואם לעיצוב של תיכון "רבין" עם חיפוי של אבן לקט מקומית ובטון גלוי.

בי"ס יסודי עם חטיבה צעירה "רמון"
מצפה רמון


מיקום הפרויקט - מצפה רמון
היקף הפרויקט – כ – 3000 מ"ר
שנת הקמה - 2015
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית מצפה רמון

בי"ס "רמון" כולל שש כיתות גן – א' בחטיבה הצעירה וחמישה בתי כיתות ב' – ו' של שלוש כיתות אם כל אחד.

בית הספר הוא חלק מקרית החינוך הכוללת את תיכון "רבין" שתכננו קודם לכן.

בכניסה לבית הספר חצר גדולה ממנה יש כניסה ישירה למנהלה לחטיבה הצעירה ולבית של כיתות ב'.
החצר מאפשרת התכנסות של תלמידי ביה"ס ונהנית מאמפי קטן לצורך זה.
לכיתות ג' – ו' חצר גדולה המובילה ל – 4 בתי כיתות – שלוש כיתות בכל אחד, עם מבואה רב תכליתית גדולה.

עיצוב בית הספר תואם לעיצוב של תיכון "רבין" עם חיפוי של אבן לקט מקומית ובטון גלוי.