מלונית לתלמידים במצפה רמון

מיקום הפרויקט - מצפה רמון
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט –

הצעה למלונית לתלמידים במצפה רמון.

המלונית כולל 40 חדרים עם שלושה תלמידים בחדר, סה"כ 120 תלמידים.

מלונית לתלמידים במצפה רמון

מיקום הפרויקט - מצפה רמון
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט –

הצעה למלונית לתלמידים במצפה רמון.

המלונית כולל 40 חדרים עם שלושה תלמידים בחדר, סה"כ 120 תלמידים.